Johannespassie

Kamerkoor Maastricht

Dit event is voorbij

In Nederland bestaat al van oudsher een traditie die wil dat je in de passietijd minstens naar de Johannes- of Mattheuspassie gaat. Zo is er een koortraditie ontstaan die zich vaak enkel beperkt tot het afwisselend uitvoeren van deze twee sublieme werken van de grote barokmeester Johann Sebastian Bach.

Als rechtgeaarde lutheraan kent Bach de evangelische schriftuur grondig en hij bewijst dat door de teksten zorgvuldig te volgen. Zijn de meeste toehoorders euforisch over de Mattheuspassie dan is dat vooral om de kleurrijke verhaaltrant en de prachtige aria’s. Maar net als het Johannes-evangelie is het lijdensverhaal bij Bach eerder nuchter, diepzinniger en filosofisch. Net zoals in de schrif- tuur is ook de Johannesversie van het lijden beknopter en dus is de versie van Bach ook veel korter in tijdsduur.

De geschiedenis en het enthousiasme van Felix Mendelssohn heeft ervoor gezorgd dat wij een uitvoeringsbeeld hebben van deze wer- ken met een grote orkestbezetting en koor. De uitvoeringspraktijk vandaag is gelukkig teruggekeerd naar de oorsprong waardoor een kamerkoor en -orkest ruim voldoende zijn om een intense belevenisvolle uitvoering te brengen.

De solisten:
Frank Hermans, Christus
Jan Caals, evangelist
Els Crommen, sopraan
Rob Cuppens, altus
Mitch Raemaekers, tenor
Benoît Giaux, bas

Programma:
J.S. Bach: Johannes Passion, BWV 245

Deel op Twitter Deel op Facebook

Schrijf je in voor de nieuwsbrief