Tir Arthur

Warre Borgmans en Bo Spaenc

Wanneer

van 20:15 tot 22:00
CC de Bogaard - schouwburg

Categorieën

Arthur Van Hooylandt (Warre Borgmans) baat op de kermis de schietbarak Tir Arthur uit. Hij is het gewoon dat er van alle kanten op hem wordt geschoten. Hij incasseert en blijft incasseren. Tot het hem te veel wordt. Dan schiet hij terug. Figuurlijk, maar ook letterlijk.

Tir Arthur is een bloedernstig stuk waarin, juist daarom, kolossaal veel gelachen wordt.  De voorstelling baadt in uitbundige en nostalgische kermismuziek, maar evengoed in duistere tonen van de film noir.

Erik Vlaminck maakte furore met zijn roman Suikerspin. Vlaminck vertelt een op ware feiten gebaseerd familieverhaal, met duistere intriges en verdoken geheimen, dramatisch beklijvend en ook met humor, gesitueerd in de kermiswereld. In Tir Arthur worden we geconfronteerd met Arthur Van Hooylandt, een van de hoofdpersonages uit Suikerspin. Vijftien jaar later is Arthur nog steeds wie hij was: een egocentrische bullebak die alles en iedereen in het vizier neemt.

spel: Warre Borgmans

compositie en muziektheatraal concept: Bo Spaenc

tekst: Erik Vlaminck

live muziek: Bo Spaenc en Johan Vandendriessche

coach: Johan Van Assche

Naar top