Duurzaamheid

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)
In 2016 ondertekende de stad Sint-Truiden de Engagementsverklaring ‘global goals, local focus’, waarin ze zich engageerde voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Bovendien is de stad Sint-Truiden sinds vorig jaar pilootgemeente voor de Vlaamse lokale besturen rond de lokale vertaling van de SDG’s.

De stad Sint-Truiden nam de voorbije jaren reeds een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam beleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van milieuvriendelijk papier, de keuze voor elektrische wagens, de installatie van zonnepanelen op gebouwen van de stad, de keuze voor eerlijke handel, streek- en bioproducten, het gebruik van groene stroom,….

In het kader van de rol als pilootgemeente rond de lokale vertaling van de SDG’s gaat onze organisatie nog een stap verder en zal het de SDG’s maximaal opnemen in de meerjarenplanning van de nieuwe beleidsperiode.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen dan ook een rode draad vormen doorheen onze stad.

Cultuurcentrum de Bogaard trekt mee aan de kar en investeert dankzij de subsidiaire steun van de Vlaamse Gemeenschap in een volledige LED lichtinstallatie voor onze schouwburg en kleine zaal.
De nieuwe installatie + lichttafel zal operationeel zijn vanaf september 2018.

Op naar een groenere, duurzamere samenleving!