gemeenten-zijn-zich-terdege-bewust-van-de-noodzaak-om-de-nodige-gronden-ter-beschikk2